НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Мониторинг по проект: "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

"CAD ПРОЕКТИРАНЕ НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ"

програма "Еразъм+", 2016г.

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със CAD софтуерни приложения

Партньор: WBS Training Дрезден, Германия

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИКАЗКИТЕ

Програма "Коменски", Дейност "Партньорства", 2015г

Опознаване на културната идентичност на партньорските страни и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по пол, възраст и етнос. Изработване на сайт от ученици към проекта.

www.overcoming.bgschool.bg

Партньор: училища от Рига (Латвия), Истанбул (Турция) и Хорезу (Румъния).

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Програма "Леонардо", Дейност "Мобилност"

Триседмично обучение в Германия на 20 ученици и двама ръководители за работа със софтуерни приложения AutoCAD и Inventor

Партньор: WBS Training Дрезден, Германия