ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , XII клас

Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Защита на дипломни проекти в теоретичната част– 20 май 2022 г., начало 13,30 ч.
- Специалност "Компютърна техника и технологии" - каб. 4-3
- Специалност "Мехатроника" - каб. 1-4

Защита на дипломни проекти в практическата част– 20 май 2022 г., начало 15,30 ч.
- Специалност "Компютърна техника и технологии" - каб. 4-3
- Специалност "Мехатроника" - каб. 1-4

Оповестяване на резултатите от защита на дипломни проекти – до 27 май 2022 г.