ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК, ДЗИ, НВО И ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДИППК И ДЗИ , XII клас


Сесия май - юни:

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.

 • Заявление за допускане до ДЗИ

 • Втори държавен зрелостен изпит:
  Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация/в частта му по теория на професията/:
  20 май 2024 г. начало 08:30 ч.

  Подаване на заявление за избор на начин на явяване на ЗДИППК /в частта му по теория на професията/ : до 8.12.2023г.

 • Заявление за избор на начин на явяване на ЗДИППК /в частта му по теория на професията/
 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 06.02. – 21.02.2024 г.

  Допускане до ДЗИ - до 16.05.2024 г.


  Сесия август - септември:

  Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

  Втори държавен зрелостен изпит:
  Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация /в частта му по теория на професията/:
  23 август 2024 г. начало 08:30 ч.

  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 11.07.2024 г.

  Допускане до ДЗИ - до 21.08.2024 г.